9940 Læsø
+45 2023 4911 / +45 2925 0919
tl@tofteladen.dk

Vision

Spisetang fra Danmarks reneste farvand

Formålet

Læsø Tangs formål er ganske simpelt:
Vi vil bidrage til at danskeres forbrug af spisetang i den daglige føde stiger til de anbefalede 5 til 10 gram.
Vejen til målet går gennem en målrettet indsats for at producere sunde og spændende produkter, der indeholder dansk tang, der høstes i havet omkring Læsø.
Desuden er det målet at øge kendskabet til de sundhedsmæssige værdier, der kan opnås igennem et større forbrug af spisetang.
Vejen til dette mål går gennem kursusvirksomhed, guidede tangture, foredrag og forskellige udgivelser.
Læsø Tang en lille optimistisk virksomhed, der ved, at det er sundt at spise tang, og at et tangtag kan holde i tre hundrede år. Kan Læsø Tang bidrage til, at man kan leve lidt længere og bedre, end man ville have gjort, hvis man ikke spiste tang, så har vi nået et stort mål.
Som udgangspunkt mener vi, det er bedst, at vi spiser mad, som vi selv producerer. Allerhelst i f.eks. haven, stalden eller hønsegården.
Mange ting kan høstes i naturen – og tangen kan altså høstes i havet.
Vi mener ikke, der er gode grunde til at importere tang i store mængder fra fjerne lande, når vi ligeså godt kan høste og spise vores egen tang – høstet lige rundt om Danmark.
Tørret tang og færdigvarer fremstillet af tørret tang er en fødevarer, som det er naturligt at fremstille på Læsø.
Havet omkring Læsø anses for et af de reneste farvande i Danmark, og der er en meget omfattende artsrigdom af tang. Den tilgængelige mængde af råvarer er således stor, og indhøstningen er rimelig tilgængelig gennem et godt samarbejde med lokale erhvervsfiskere samt let adgang til de kystnære arter, der kan høstes manuelt.

Læsø og tangen

Læsø Tang er en del af den naive tro på at steder som Læsø har en fremtid – at små samfund, lokalt engagement, lokale fødevarer er et reelt alternativ til et liv i de store byer med højhastighed, masser af tilbud om underholdning, billige industrivarer og bl.a. fødevarer produceret efter kvantitative succeskriterier.
Tangen er en del af Læsøs historie.
Tangtage, tangsalt, tangen som næring og gødning i den forblæste sandjord og tangen, der bølger i håret på Ægirs døtre – hver sin spændende fortælling fra Læsøs skattekiste af dramatiske historier.
Det startede endnu før vikingetiden, hvor mytologien fortæller om Ægirs ni døtre, der med håret skabte mandshøje bølger og kastede sømænd i døden, hvis man med ufred i tankerne nærmede sig Læsø, men hvor tangen også var en uundværlig del af kosten, som man indtog for at sikre sig de nødvendige nærings- og energimængder til det hårde daglige liv og de lange ophold på havet.
I den allersidste del af middelalderen var Salteventyret på Læsø slut, og afbrænding af tang til produktion af den såkaldte tangsalt var en sidste krampetrækninger, man gjorde for at holde saltproduktionen i live, efter at man havde afbrændt så meget af skoven, at tidligere tiders produktion af sydesalt i salthytterne på Rønnerne var håbløst og måtte opgives. Tangsaltet var gråt og snavset og ikke nogen særlig delikatesse, men den sikrede dog i nogen grad selvforsyningen af det hvide guld og overlevelsen på Læsø.
Allermest kendt er nok tanghusene på Læsø. I mere end fire hundrede år var det byggetradition, at man opførte huse og gårde af strandingstømmer og lagde tang på taget. Mange tons tang på hvert tag. Skal man være ærlig, så er det jo slet ikke tang, man bruger til et tangtag. Det er ålegræs – en vandplante, der adskiller sig fra tangplanter ved at have blomster, frø og et rodsystem. Og ikke som rigtig tang vokser på sten. Men det gror i havet, og det kaldes tang.

Rie høster blæretang
Rie høster blæretang
Produkter ved stranden
Produkter ved stranden
Tangbjesk ved stranden
Historie og forretningsplan

Tofteladen I/S startede i 2012 som en kulturbutik med hovedaktiviteterne produktion af kunsthåndværk, brugskunst og forskellige formidlingstilbud.
I 2013 opstod ideen om at udvikle et ben i virksomheden, der eksperimenterede med produktion af tørret tang til salg i virksomhedens gårdbutik.
Det viste sig hurtigt, at salget af tang kunne udvikles til virksomhedens hovedaktivitet, såfremt produktionsforholdene blev sikret.
I løbet af 2014 etablerede vi derfor et produktionskøkken, der blev godkendt af Fødevarestyrelsen.
I 2016 blev gårdbutikken nyindrettet og udvidet.
I 2017 udvides produktionskapaciteten i køkkenet og på lageret.

I 2019 og 2020 er det planlagt at installere en tørrecontainer og at isolere i gårdbutikken. Og allervigtigst er det, at Læsø tang fra 1. januar 2021 er en økologisk virksomhed.

Samarbejder og faglige fællesskaber

Det er vigtigt, at den nyeste viden om tang er til rådighed og kan deles med alle andre i branchen og de forbrugere, der ønsker at vide noget om de produkter, man køber og anvender i sin kost.
Læsø Tang samarbejder derfor både med biologer og de øvrige producenter af spisetang og tang til andre, f.eks. industrielle formål.
Læsø Tang er medlem af Danish Seeweed Organization og Dansk Tangnetværk.
På Læsø arbejder vi nayurligvis på at udvikle et lokalt fødevarenetværk.
Læsø Tang indgår leveringsaftaler med restauranter og udvalgte special – og helsekostforretninger, men det primære salg foregår direkte til den forbruger, der ønsker et lokalt kvalitetsprodukt produceret på en skånsom og bæredygtig måde.

Tilskud fra landdistrikspuljen

Efter kun to års drift blev det helt klart, at Læsø Tang blev nødt til at udvide både køkken, lager og butik.
Projektet modtog støtte fra det Lokale Aktionsgruppe, der støtter lokale vækstinitiativer med midler fra landistrikspuljen.

Tofteladen/Læsø Tang takker den lokale aktionsgruppe for Læsø, Langeland, Samsø og Ærø for den tildelte støtte.

Du kan læse mere om den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der har støttet vores projekt ved at klikke på dette link:

Den Europæiske Landdistriktsfond