UA-56799235-1
Vision

Læsø Tang

- en del af Tofteladen

En sund hilsen fra havet

Spisetang fra Danmarks reneste farvand.

Sundt, velsmagende og bæredygtigt

Tang er en fanstastik, sund og velsmagende fødevare.


Læsø Tangs formål er derfor ganske simpelt:

Vi vil bidrage til at danskeres forbrug af spisetang i den daglige føde stiger til de anbefalede 5 til 10 gram

Vejen til målet går gennem en målrettet indsats for at producere sunde og spændende produkter, der indeholder dansk tang, der høstes i havet omrking Læsø.


Desuden er det målet at øge kendskabet til de sundhedsmæssige værdier, der kan opnås igennem et større forbrug af spisetang.

Vejen til dette mål går gennem kursusvirksomhed, guidede tangture, foredrag og forskellige udgivelser.


Læsø Tang en lille optimistisk virksomhed, der ved, at det er sundt at spise tang, og at et tangtag kan holde i tre hundrede år. Kan Læsø Tang bidrage til, at man kan leve lidt længere, end man ville have gjort, hvis man ikke spiste tang, så har vi nået et stort mål.


Som udgangspunkt mener vi, det er bedst, at vi spiser mad, som vi selv producerer. Allerhelst i f.eks. haven, stalden eller hønsegården.

Mange ting kan høstes i naturen - og tangen kan altså høstes i havet.

Vi mener ikke, der er gode grunde til at importere tang i store mængder fra fjerne lande, når vi ligeså godt kan høste og spise vores egen tang - høstet lige rundt om Danmark.


Tørret tang og færdigvarer fremstillet af tørret tang er en fødevarer, som det er naturligt at fremstille på Læsø.

Havet omkring Læsø anses for et af de reneste farvande i Danmark, og der er en meget omfattende artsrigdom af tang. Den tilgængelige mængde af råvarer er således stor, og indhøstningen er rimelig tilgængelig gennem et godt samarbejde med lokale erhvervsfiskere samt let adgang til de kystnære arter, der kan høstes manuelt.


Vision

Forretningsplan

Tofteladen I/S startede i 2012 som en kulturbutik med hovedaktiviteterne produktion af kunsthåndværk, brugskunst og forskellige formidlingstilbud.

I 2013 opstod ideen om at udvikle et ben i virksomheden, der eksperimenterede med produktion af tørret tang til salg i virksomhedens gårdbutik.

Det viste sig hurtigt, at salget af tang kunne udvikles til virksomhedens hovedaktivitet, såfremt produktionsforholdene blev sikret.

I løbet af 2014 etablerede vi derfor et produktionskøkken, der blev godkendt af Fødevarestyrelsen.

I 2016 blev gårdbutikken nyindrettet og udvidet

I 2017 udvides produktionskapaciteten i køkkenet og på lageret.

LæsøTangs ombygning i 2017 har modtaget tilskud fra LAG-LLSÆ.

Læs nærmere her

Læsø Tang er en del af den naive tro på at steder som Læsø har en fremtid - at små samfund, lokalt engagement, lokale fødevarer er et reelt alternativ til et liv i de store byer med højhastighed, masser af tilbud om underholdning, billige industrivarer og bl.a. fødevarer produceret efter kvantitative succeskriterier.


Tangen er en del af Læsøs historie.

Tangtage, tangsalt, tangen som næring og gødning i den forblæste sandjord og tangen, der bølger i håret på Ægirs døtre – hver sin spændende fortælling fra Læsøs skattekiste af dramatiske historier.


Det startede endnu før vikingetiden, hvor mytologien fortæller om Ægirs ni døtre, der med håret skabte mandshøje bølger og kastede sømænd i døden, hvis man med ufred i tankerne nærmede sig Læsø, men hvor tangen også var en uundværlig del af kosten, som man indtog for at sikre sig de nødvendige nærings- og energimængder til det hårde daglige liv og de lange ophold på havet.

I den allersidste del af middelalderen var Salteventyret på Læsø slut, og afbrænding af tang til produktion af den såkaldte tangsalt var en sidste krampetrækninger, man gjorde for at holde saltproduktionen i live, efter at man havde afbrændt så meget af skoven, at tidligere tiders produktion af sydesalt i salthytterne på Rønnerne var håbløst og måtte opgives. Tangsaltet var gråt og snavset og ikke nogen særlig delikatesse, men den sikrede dog i nogen grad selvforsyningen af det hvide guld og overlevelsen på Læsø.


Allermest kendt er nok tanghusene på Læsø. I mere end fire hundrede år var det byggetradition, at man opførte huse og gårde af strandingstømmer og lagde tang på taget. Mange tons tang på hvert tag. Skal man være ærlig, så er det jo slet ikke tang, man bruger til et tangtag. Det er ålegræs – en vandplante, der adskiller sig fra tangplanter ved at have blomster, frø og et rodsystem. Og ikke som rigtig tang vokser på sten. Men det gror i havet, og det kaldes tang.


Samarbejder og faglige fællesskaber

Det er vigtigt, at den nyeste viden om tang er til rådighed og kan deles med alle andre i branchen og de forbrugere, der ønsker at vide noget om de produkter, man køber og anvender i sin kost.

Læsø Tang samarbejder derfor både med biologer og de øvrige producenter af spisetang og tang til andre, f.eks. industrielle formål.

Læsø Tang er medlem af Danish Seeweed Organization og Dansk Tangnetværk.


På Læsø er Læsø Tang naturligvis medlem af det lokale fødevarenetværk: Smagen af Læsø.


Læsø Tang indgår leveringsaftaler med restauranter og udvalgte special - og helsekostforretninger, men det primære salg foregår direkte til den forbruger, der ønsker et lokalt  kvalitetsprodukt produceret på en skånsom og bæredygtig måde.

Læsø Tang - Tofteladen I/S

Telefon: 2023 4911 / 2925 0919

Rie Toftelund og Leif Ladefoged

Doktorvejen 16,


cvr.nr.: 34505861

9940 Læsø

Danske Bank,

kontonr. 4780 0011121586  MobilePay: 17621