UA-56799235-1
LAG-projektet 2016-2017

Læsø Tang

- en del af Tofteladen

En sund hilsen fra havet

Spisetang fra Danmarks reneste farvand.

Sundt, velsmagende og bæredygtigt

Efter kun to års drift blev det helt klart, at Læsø Tang blev nødt til at udvide både køkken, lager og butik.

projektet modtog støtte fra det Lokale Aktionsgruppe, der støtter lokale vækstinitiativer med midler fra landistrikspuljen.


Tofteladen/Læsø Tang takker den lokale aktionsgruppe for Læsø, Langeland, Samsø og Ærø for den tildelte støtte.

Du kan læse mere om den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der har støttet vores projekt ved at klikke på dette link:


Den Europæiske Landdistriktsfond

Læsø Tang - Tofteladen I/S

Telefon: 2023 4911 / 2925 0919

Rie Toftelund og Leif Ladefoged

Doktorvejen 16,


cvr.nr.: 34505861

9940 Læsø

Danske Bank,

kontonr. 4780 0011121586  MobilePay: 17621